Hiển thị:

D&C Orange #5

D&C Orange #5

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong dược và mỹ phẩm..

Liên hệ

D&C Red #21 Al Lake

D&C Red #21 Al Lake

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong dược phẩm và mỹ phẩm ..

Liên hệ

D&C Red #27 Al Lake

D&C Red #27 Al Lake

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong dược và mỹ phẩm..

Liên hệ

D&C Red #30 Al Lake

D&C Red #30 Al Lake

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong dược và mỹ phẩm..

Liên hệ

D&C Red #7 Ca Lake

D&C Red #7 Ca Lake

Đạt tiêu chuẩn dùng trong dược và mỹ phẩm..

Liên hệ

D&C Red 6 Ba Lake

D&C Red 6 Ba Lake

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong dược và mỹ phẩm..

Liên hệ

FD&C Red #40 Al Lake

FD&C Red #40 Al Lake

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm, dược và mỹ phẩm..

Liên hệ

FD&C Yellow #5

FD&C Yellow #5

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong thưcj phẩm, thuốc và mỹ phẩm..

Liên hệ

FD&C Yellow #6

FD&C Yellow #6

Màu đạt tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm, dược và mỹ phẩm..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)